Фiрма Locus LTD заснована в 1995 роцi.

З 2004 року рекламний відділ став окремою фірмою - приватне підприємство "Локус плюс".

Основними видами дiяльностi ПП "Локус плюс" є розробка та виготовлення зовнiшньої свiтлової та несвiтлової реклами.